Profesor Anna Doboszyńska

Kierownik Katedry Pulmunologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalistka w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Osobowość Roku Warmii i Mazur 2022.

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1979 r. W czasie pracy zawodowej przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej, którą zaczynała jako lekarz stażysta w SP ZOZ i w Szpitalu Petrochemii w Płocku, następnie asystent, adiunkt i docent w Klinice Pulmonologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Warszawie przy ul. Banacha. W roku 1986 obroniła pracę doktorską, a w 1997 roku zdała kolokwium habilitacyjne. W czasie pracy w Klinice Pulmonologii zdała także egzaminy specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, pulmonologii i alergologii. W roku 2013 jako pierwsza Polka zdała egzamin i uzyskała European Diploma in Adult Respiratory Medicine.  Od 2000 r. kierowała oddziałami chorób wewnętrznych i chorób płuc w kilku szpitalach w Warszawie. Od 2012 r., po wygraniu konkursu, jest kierownikiem Kliniki Pulmonologii w Collegium Medicum UWM. W latach 2012-2019 pełniła funkcję kierownika Katedry Pielęgniarstwa UWM. Pełniła także funkcje prodziekana Wydziału Nauki o zdrowiu (WUM) i dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu UWM w latach 2017-2019.

Profesor Anna Doboszyńska jest autorką ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych, a także podręczników dla studentów, rozdziałów w książkach, promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, 10 doktoratów, recenzentem w 3 postępowaniach o nadanie tytułu doktora habilitowanego. Była i jest nadal opiekunem kilkudziesięciu lekarzy specjalizujących się zarówno w chorobach wewnętrznych, jak i pulmonologii i alergologii.

Jednak głównym zainteresowaniem zawodowym prof. Anny Doboszyńskiej jest medycyna praktyczna, leczenie chorych, praca w szpitalu, w przychodni. Pomoc pacjentom i ich rodzinom zawsze stanowiło priorytet w jej pracy, dlatego jest to dziś znana i ceniona pulmonolog. Zdaniem wielu empatyczna i dobrze wypełniająca swoją rolę. Ma ogromne doświadczenie.

Praktyka prywatna​

Przychodnia w Olsztynie

Adres: Juliana Tuwima 3B/3, 10-747 Olsztyn

Telefon:  887-855-005

Termin: środa 15:30-17:30  

Kontakt

Telefon: 887-855-005

e-mail: anna.doboszynska@wp.pl

Umów konsultację

Anna Doboszyńska - ZnanyLekarz.pl

Polecam

Objawy chorób wewnętrznych.

Podręcznik dla studentów

Redakcja naukowa: Anna Doboszyńska

Autorzy: Anna Doboszyńska, Małgorzata Olszewska, Lidia Rudnicka, Marta Sar-Pomian, Emilia Świetlik

Zobacz w księgarni PZWL

Mój każdy oddech. Poradnik, jak żyć z POChP.

Rick Hodder i Susan Lightstone

Redakcja: Anna Doboszyńska, Emilia Świetlik.

Zobacz w księgarni PZWL