Brak przełomu w leczeniu astmy – Puls Medycyny, 9.04.2008, Nr 7

rwają prace nad syntezą i wprowadzeniem nowych leków w leczeniu astmy lub nad lekami dawno znanymi i badanymi, które być może znajdą nowe zastosowanie. Wciąż jednak najważniejsze jest indywidualne podejście do chorych na astmę, ocena ich oczekiwań wobec leczenia i możliwości aktywnego udziału w terapii.

W międzynarodowej konferencji „Astma, Alergia, POChP. Chory – Lekarz – Pielęgniarka. Edukacja Chorych”, która ma się odbyć 25-28.06.2008 r. w Warszawie, przewidziany jest wykład prof. Neila Barnesa (jest m.in. członkiem komitetu naukowego GINA) pt. „Dlaczego w leczeniu astmy nie dzieje się nic nowego?”. Rzeczywiście, trudno ostatnio przeczytać o przełomowych zmianach w leczeniu astmy, takich jak np. wprowadzenie ok. 50 lat temu glikokortykosteroidów (GSK) o działaniu ogólnoustrojowym lub jak ok. 30 lat temu – glikokortykosteroidów wziewnych. Oczywiście i teraz mamy pewne nowości w leczeniu lub inne podejście do znanych już wcześniej informacji dotyczących rozpoznawania i leczenia astmy. Pewne znaczenie w opiece nad chorymi ma wprowadzenie innej oceny kontroli astmy w uaktualnionym wydaniu GINA. Ocena kontroli astmy oparta jest na częstości występowania objawów w ciągu dnia, w nocy, ograniczenia aktywności, dodatkowego przyjmowania leków krótko działających rozszerzających oskrzela i wartościach PEF lub FEV1. A kontrola astmy na podstawie tych danych może być całkowita, częściowa lub jej brak. Dokładne dane dotyczące oceny podane są w tabeli. W porównaniu do poprzednich edycji GINA ocena przebiegu astmy oparta jest na stanie jej wyrównania, a nie ciężkości przed rozpoczęciem leczenia. Według najnowszych wytycznych GINA, stosowane leczenie powinno pozwalać na całkowitą kontrolę astmy i w wielu przypadkach jest to możliwe.

Edukacja i indywidualne podejście

W ciągu ostatniego roku pojawiło się także kilka interesujących prac dotyczących znaczenia edukacji chorych. Rolę edukacji i indywidualnego podejścia do chorych podkreślają także autorzy GINA. Nadal poszukuje się dobrego, pojedynczego parametru pozwalającego choremu samodzielnie ocenić kontrolę astmy. Wprowadza się różne testy, które mają ułatwić tę ocenę – ostatnio popularyzowany test kontroli astmy (Astma Control Test, ACT) pozwala w ciągu kilku minut ocenić przebieg choroby przez ostatni miesiąc. Ocena jest obiektywizowana przez podanie zakresu punktów oceniających skuteczność leczenia w tym okresie.
Spośród badań laboratoryjnych uznano pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym za dobry pojedynczy miernik nasilenia stanu zapalnego u chorych na astmę, pozwalający na właściwą ocenę kontroli choroby.

Palenie nasila dolegliwości

Od dawna wiadomo, że palenie jest główną przyczyną wielu chorób, których można uniknąć. Wiadomo także, że palenie szkodzi nie tylko tym, którzy palą czynnie, ale także osobom przebywającym w towarzystwie palących. Palenie papierosów przez osoby chore na astmę jest równie częste jak w populacji osób zdrowych. Badania chorych na astmę dotyczą zwykle osób niepalących, a wiadomo, że palenie papierosów nasila dolegliwości, powoduje szybsze pogarszanie się czynności układu oddechowego i również u tych chorych jest przyczyną zwiększonej umieralności. U chorych na astmę palących papierosy stwierdzono inne cechy stanu zapalnego niż u chorych niepalących (m.in. u chorych palących większy jest udział granulocytów obojętnochłonnych niż kwasochłonnych), co prawdopodobnie należy również wiązać z gorszą reakcją na leczenie GKS. Zaprzestanie palenia przynajmniej częściowo zmienia przebieg zapalenia i poprawia reakcje na GKS.

Nowe połączenia leków

W ostatnim okresie w leczeniu astmy wprowadzono kilka nowych leków lub połączenia leków wcześniej stosowanych oddzielnie. Spośród nowych GKS wziewnych należy wymienić cyklezonid, który obecnie jest już refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaletą cyklezonidu w porównaniu do innych wziewnych GKS jest możliwość stosowania raz dziennie i jako prolek (postać aktywną zyskuje łącząc się z esterazami błony śluzowej oskrzeli), wobec czego nie powinien wywoływać chrypki, co jest cenne zwłaszcza dla osób pracujących głosem. Innym lekiem zarejestrowanym w Polsce, wskazanym w leczeniu ciężkiej astmy, choć znacznie mniej dostępnym ze względu na cenę, jest omalizumab, przeciwciało monoklonalne przeciwko IgE. Połączenia znanych i stosowanych wcześniej leków to: flutikazon i salmeterol (Seretide), budesonid i formoterol (Symbicort), albuterol i ipratropium (Combivent).
Oczywiście trwają prace nad syntezą i wprowadzeniem całkiem nowych leków (np. przeciwciała monoklonalne przeciwko innym elementom odpowiedzialnym za reakcję zapalną) lub nad lekami dawno znanymi i badanymi, które być może będą miały nowe zastosowanie (np. heparyna wziewna jako lek zapobiegający powysiłkowemu skurczowi oskrzeli). Sądzę jednak, że najważniejsze w opiece nad chorymi na astmę jest indywidualne podejście, ocena ich oczekiwań wobec leczenia, wiedzy o chorobie, chęci i możliwości aktywnego udziału w procesie leczenia, znajomość źródeł ich niepokoju. Wiedza fachowa lekarza, ale jednocześnie właściwy stosunek do chorych mają istotne znaczenie w skuteczności całego postępowania terapeutycznego.
Czytaj więcej: Rody uczone. Doboszyńscy. - Forum Akademickie 06/2012

W prasie

Poznaliśmy ”Osobowości Roku” na Warmii i Mazurach – Olsztyn.com.pl 2023-01-22

W kategorii „medycyna” za niezwykle bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny, wybitną działalność lekarską, pracę na rzecz utworzenia i prowadzenia kliniki pulmonologii oraz pracę jako lekarz wolontariusz nagrodę otrzymała prof. Anna Doboszyńska.

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

10-lecie Kliniki Pulmonologii w Olsztynie – Gość Olsztyn 08.11.2022

– Chciałabym, żeby przy całym postępie nauki i przy coraz bardziej zaawansowanych technologiach chory, cierpiący człowiek, nadal był w centrum uwagi wszystkich pracowników ochrony zdrowia – mówi prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, koordynator kliniki.

Rody uczone. Doboszyńscy. – Forum Akademickie 06/2012

Czytaj więcej: Rody uczone. Doboszyńscy. - Forum Akademickie 06/2012

Pośród przyrody, której piękno znają choćby z „Pana Tadeusza” także ci, którzy nigdy tych stron nie odwiedzili, powstał – dzięki babce Barbarze – żywy ośrodek kultury, spotkań towarzyskich, ale także miejsce pomocy, jakiej potrzebowała okoliczna ludność w różnych życiowych przypadkach.
 Cz. 1 W Gruzji i w Polsce


Rody uczone. Doboszyńscy. – Forum Akademickie 07-08/2012

Rodzinne kontakty stanowią dzisiaj ważne przęsło mostów między Gruzją i Polską, umacniają poddawane historycznym próbom wzajemne relacje i poświadczają tradycyjną gościnność.
 Cz. 2 W Polsce


Kontakt z chorymi jest najważniejszy – Zdrowie, lipiec 2012, Nr 7

Nie wyobrażam sobie życia bez medycyny. Cieszą mnie i dają satysfakcję wykłady i zajęcia ze studentami, funkcja prodziekana ds. pielęgniarstwa, ale kontakt z chorymi jest najważniejszy – mówi prof. Anna Doboszyńska, specjalista chorób układu oddechowego.

Otwarcie kliniki pulmonologicznej w Olsztynie – Olsztyn24.com, 2012-10-15

Cały artykuł: W szpitalu pulmonologicznym będą kształcić lekarzy

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie dołączył do grupy szpitali ściśle współpracujących z Wydziałem Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzisiaj (15.10) w szpitalu uroczyście otwarto Klinikę Pulmonologiczną – Oddział Pulmonologiczny, na którym wiedzę o chorobach płuc będą zdobywać przyszli lekarze wykształceni na UWM.

(…)

Prof. Maksymowicz podkreśla też znaczenie otwartej dziś kliniki pulmonologicznej, zarówno dla pacjentów, jak i studentów.

– Jest to klinika prowadzona przez samodzielnego pracownika naukowego prof. dr hab. n. med. Annę Doboszyńską, wybitnego pulmonologa, która przez 30 lat pracowała na Akademii Medycznej, a potem na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. To gwarancja jakości na poziomie nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym – mówi prof. Maksymowicz. – Otwarcie kliniki ma także duże znaczenie dla studentów Wydziału Nauk Medycznych. Stworzono im tutaj świetne warunki. Teraz studentom pozostaje tylko uczyć się dobrze i rozwijać się.

(…)

Źródło: Olsztyn24.com

POZDROWIENIA Z MALEZJI – List do Pani, wrzesień 2012, Nr 207

 
Nie sądziłam nigdy, że los rzuci mnie aż tak daleko od Polski i do tak pięknego kraju jak Malezja. Zaledwie wiedziałam dotąd, gdzie w przybliżeniu szukać jej na mapie a tu – skierowane do mnie zaproszenie najpierw na rozmowę z przedstawicielami uniwersytetu z Kuala Lumpur tu w Warszawie, a potem zaproszenie od dziekana wydziału Lekarskiego USIM (University Saint Islam Malaysia) i moja szybka decyzja i oto po dwudziestu godzinach podróży znalazłam się w tak odległym zakątku globu. Zaproszenie dostałam jako visiting profesor. Jestem tu niespełna dwa miesiące, ale wrażeń różnych mam wiele, a ponieważ nie chcę ich zatrzymywać tylko dla siebie postanowiłam podzielić się nimi z Wami. Może przed opowieścią o mojej pracy, spotkanych ludziach, urokach stolicy, spróbuję wam przypomnieć, zanim same otworzycie atlas, kilka danych o miejscu, w którym teraz żyję. 

 

Helen Bridge i Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa – Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Nr 9 / 2011

Czytaj więcej: Helen Bridge i Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa - Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Nr 9 / 2011

Profesjonalizm i serce. – List do Pani, wrzesień 2008, Nr 167

Trąd w Europie? – Idziemy, 13.02.2011, Nr 7/2011

Z prof. Anną Doboszyńską, prodziekan ds. pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawia Monika Florek-Mostowska

Czy trzeba się bać zarażenia trądem?

My, ludzie z krajów rozwiniętych, nie jesteśmy tak podatni na zakażenie trądem, jak ubodzy, niedożywieni i żyjący poniżej jakichkolwiek higienicznych standardów mieszkańcy Indii. Trądem można się zarazić drogą kropelkową, ale jedynie na początku choroby.

 

Nowoczesna terapia POChP – Puls Medycyny, 10.06.2009, Nr 11 (194)

Jaka jest rola długo działających leków antycholinergicznych w terapii POChP w kontekście najnowszych badań? Na pytanie odpowiada prof. Anna Doboszyńska, ordynator Oddziału Wewnętrznego i Pulmonologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, Zakład Pielęgniarstwa WUM:

Czy sportowiec chory na astmę jest na dopingu? – Puls Medycyny, 10.03.2010, Nr 4 (207)

Jeżeli astma jest rzetelnie rozpoznana i osoba faktycznie jest chora od dzieciństwa, to podanie leków przeciwastmatycznych wyrównuje jej szanse z pozostałymi sportowcami – uważa prof. Anna Doboszyńska, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i zastępca dyrektora ds. przychodni specjalistycznych Enel-med. 

Brak przełomu w leczeniu astmy – Puls Medycyny, 9.04.2008, Nr 7 (170)

Trwają prace nad syntezą i wprowadzeniem nowych leków w leczeniu astmy lub nad lekami dawno znanymi i badanymi, które być może znajdą nowe zastosowanie. Wciąż jednak najważniejsze jest indywidualne podejście do chorych na astmę, ocena ich oczekiwań wobec leczenia i możliwości aktywnego udziału w terapii.

Opieka nad chorym na POChP – Puls Medycyny, 26.06.2008

Chorzy na uogólnioną chorobę nowotworową mają obecnie lepszą opiekę niż chorzy w końcowym etapie POChP – twierdzi prof. Anna Doboszyńska, przewodnicząca komitetu naukowego konferencji „Astma-Alergia-POChP. Chory-Lekarz-Pielęgniarka. Edukacja Chorych”, która odbędzie się 25-28 czerwca w Warszawie.