Malezja i Islam

P1150307Malezja jest niezwykłym krajem położonym  w Azji południowo-wschodniej, zajmującym dwa niezależne regiony tzw. Malezję Półwyspową i północną część wyspy Borneo. Malezja stanowi federacje 13 stanów i 3 terytoriów federalnych w części na półwyspie, a w części na wyspie Borneo. Malezja jest królestwem parlamentarnym. Mieszka tu ponad 27 mln mieszkańców. W każdym ze stanów panuje sułtan lub gubernator których urodziny są świętem państwowym w danym stanie.

Wśród świat narodowych jest Nowy Rok 1.01 i Chiński Nowy Rok 23.01. i 24 .01., Święto Pracy 1.05, urodziny króla 2.06, Święto Niepodległości 31.08, Święto Deepavali lub Diwali 13.11. i Boże Narodzenie 25.12.

Od 1511 r. tereny obecnej Malezji były  pod panowaniem Portugalskim, od 1641 pod panowaniem Holenderskim. Od XVII w Malezja jest  kolonią brytyjska, a 1941 r przez 3 lata pod okupacja japońska. Ogłoszenie niepodległości odbyło się  31 sierpnia 1957 r. w Kuala Lumpur na placu Merdeka. W 1963 r przyłączyło się  Sarawak , Sawah (Borneo) i Singapur, który następnie w 1965 r odłączył się od Malezji stanowiąc od tego czasu państwo-miasto.

Najliczniejszą etnicznie grupa są Malajowie stanowiący 60% mieszkańców, Chińczycy stanowią ok. 25%, Hindusi ok. 8%. Głównym wyznaniem jest islam, który jest religią państwową, chociaż, jak informują przewodniki inne religie są dozwolone.  W mieście jest wiele meczetów, a śpiewny głoś imama wzywa pięć razy w ciągu dnia na modlitwę nawet w moim hotelu. Wszędzie są też specjalne miejsca do modlitwy: na uczelni na której pracuje, w pobliskim parku, w hotelu, w ogrodzie botanicznym, w supermarketach... W wielu miejscach są meczety np. na rozległym kampusie politechniki gdzie byłam na konferencji. W Kuala Lumpur jest meczet narodowy (Masjid Negara), wybudowany w 1960 r mogący pomieścić ponad 8 tys. wiernych.  W centrum miasta jest kolejny wielki meczet Masjid Jamek, w którym zwiedzający są sympatycznie przyjmowani,  a przed zwiedzaniem wszyscy niedostatecznie ubrani odziewani  w długie fartuchy, a kobiety w chustki. Dla tutejszych kobiet zewnętrzną oznaką przynależności do religii muzułmańskiej jest strój zakrywający ręce i nogi, którego obowiązkowym elementem jest nakrycie głowy – specjalna chusta (tudung), w zależności od odłamu religijnego, zakrywająca tylko włosy lub całą twarz z niewielką szparą na oczy. Kobiety tak ubrane, z zakrytymi rękami i nogami i w chustach na głowie kapią się w hotelowym basenie, mężczyźni często również kapią się w spodniach i podkoszulkach.

Islam w  języku arabskim oznacza poddanie sie Bogu. Jest religia monoteistyczną, a  pod względem liczby wyznawców, druga po chrześcjaństwie. Świetą księgą islamu jest Koran.

Podstawą wiary jest pięć zasad:

  1. Wyznanie wiary w jedynego Boga (szahada) a brzmi ono tak: ... Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem.... Wyznanie wiary jest również aktem włączenia do wspólnoty muzułmańskiej i w razie przyjęcia islamu na łożu śmierci jest powszechnie uważane za warunek wystarczający do uznania za pełnoprawnego muzułmanina.
  2. Pięciokrotna modlitwa w ciągu doby (salat), z twarzą zwróconą w stronę Mekki (do 627 roku w stronę Jerozolimy).
  3. Post (saum) - w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (Ramadan), muzułmanie powstrzymuja sie się od jedzenia i picia, a także palenia tytoniu i uprawiania seksu od wschodu do zachodu słońca. Wahhabici unikają nawet przełykania śliny.
  4. Jałmużna na rzecz biednych (zakat) - określoną część swego majątku, muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
  5. Pielgrzymka do Mekki(hadżdż) - muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna. Często na podróż składa się cała lokalna wspólnota lub rodzina, która deleguje jedną osobę.

Islam, judaizm I chrześcjanstwo maja wspólne korzenie. Zgodnie z nauką Mahometa objawienie przekazane żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela  (arab. Dżibril), wielokrotnie pomiędzy 610, a jego śmiercią 8 czerwca 632 roku. Mahomet był ostatnim prorokiem.

Zbliża sie Ramadan, miesiąc postu rozpoczyna sie pod koniec lipca. W tym czasie muzułmanie nie jedzą i nie piją od wschodu  do zachodu słońca. Z obowiązku postu zwolnione są osoby w podeszłym wieku, karmiące matki, post nie obowiązuje kobiet w czasie miesiączki, ale wymagane jest przedłużenia postu o czas jej trwania. Podobnie w innych sytuacja, gdy ktoś z jakiejkolwiek przyczyny nie mógł dotrzymać postu, to powinien przedłużyć czas postu o liczbę dni w których nie pościł. Małe dzieci od 6-7 roku życia są uczone postu i początkowo nie jedzą przez pół dnia, a w miarę jak stają się starsze, czas nie jedzenia w ciągu dnia ulega wydłużeniu.

Okazuje sie także, ze chorzy na cukrzyce przed ramadanem zwykle odwiedzają swojego lekarza domowego, który na czas postu zmienia im  dawkowanie leków, tak by dawki zarówno leków doustnych, jak i insuliny dostosować do spożywanych posiłków.

(C) prof. Anna Doboszyńska