Opieka nad chorym na POChP – Puls Medycyny, 26.06.2008

Chorzy na uogólnioną chorobę nowotworową mają obecnie lepszą opiekę niż chorzy w końcowym etapie POChP – twierdzi prof. Anna Doboszyńska, przewodnicząca komitetu naukowego konferencji „Astma-Alergia-POChP. Chory-Lekarz-Pielęgniarka. Edukacja Chorych”, która odbędzie się 25-28 czerwca w Warszawie.

To kolejna konferencja tego typu, czym różni się od poprzednich?

– Faktycznie, konferencję dotyczącą astmy, alergii i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP organizują już po raz piąty, ale tym razem, po raz pierwszy wspólnie z Europejską Federacją Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne (EFA). Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy, pielęgniarek i chorych. Planujemy udział kilkuset osób, wśród nich wielu wybitnych naukowców z całego świata (m. in. prof. N. Siafakasa, prof. R. Hoddera).
Konferencja ma być uwieńczeniem akcji społecznej promującej sprawy związane z chorobami układu oddechowego, w tym m.in. wprowadzenie szerszych regulacji prawnych zakazujących palenia papierosów. Palenie to ogromny problem medyczny – niemal wszyscy chorujący na POChP to palacze. I mimo iż to ciężka choroba prowadząca do inwalidztwa, kończąca się śmiercią, po hospitalizacji nadal ponad połowa z nich pali. Choć to choroba niejako na własne życzenie, nie można tych ludzi zostawiać bez opieki.

Na czym powinna polegać właściwa opieka nad chorymi na POChP i inne choroby układu oddechowego?

– Opieka paliatywna dla chorych na nienowotworowe choroby układu oddechowego (w tym POChP) jest obecnie znacznie gorsza niż dla chorych leczonych z powodu chorób nowotworowych, bo fundusz zdrowia nie płaci za nią. Od ponad 20 lat pracuję jako wolontariusz Warszawskiego Hospicjum Społecznego, chodzę do domów chorych na raka i inne nieuleczalne choroby płuc i wiem, że potrzeby tych chorych są podobne. Chorzy na uogólnioną chorobę nowotworową mają obecnie lepszą opiekę niż chorzy w końcowym etapie POChP. Warunki stawiane przez fundusz są dla mnie niezrozumiałe, dlatego jednym z celów konferencji jest promowanie opieki na właściwym poziomie dla tych chorych.
Zabiegamy też o wprowadzenie nowoczesnej rehabilitacji chorych na przewlekle choroby układu oddechowego, zwłaszcza na astmę i POChP, oraz finansowanie tego rodzaju rehabilitacji przez NFZ. To sprawa niezwykle istotna i absolutnie zaniedbana. Tymczasem rehabilitacja pulmonologiczna to działanie, które w znakomity sposób może poprawić jakość życia chorych na POChP i inne choroby układu oddechowego. To nie tylko ćwiczenia sprawności mięśni, ale – jak wynika z definicji towarzystw pulmonologicznych – wielodyscyplinarne, całościowe działanie o udowodnionym znaczeniu dla chorych na POChP, którzy mają objawy choroby związane również ze zmniejszeniem aktywności życiowej. Rehabilitacja w takim ujęciu to zarówno ćwiczenia, jak i edukacja oraz interwencja żywieniowa. To niezwykle istotne rzeczy.

Jaki jest cel spotkania w takim szerokim gronie?

– Chcemy włączyć się w nurt współczesnej medycyny, gdzie leczy zespół terapeutyczny, czyli lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk, gdzie współpraca z chorym, jego wiedza o chorobie i odpowiedzialność za własne zdrowie jest równie ważna jak wiedza lekarza. Wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich działań jest edukacja chorych. Jest takie mądre zdanie: jeśli leczysz pacjenta, pomagasz mu na dzisiaj, jeśli go uczysz – pomagasz mu na całe życie. I to chcemy wprowadzić w Polsce na szeroką skalę

Możliwość komentowania została wyłączona.