Książki
  1. Doboszyńska A., Wrotek K.: Badania czynnościowe układu oddechowego Wydawnictwo Lekarskie PZWL wyd I 1999, wyd II 2004
leczenie leczenie
  1. Doboszyńska A., Brzostek D.: „Leczenie w chorobach układu oddechowego” (PZWL wydanie I 1996 i wydanie II 1999 r.),
Rozdziały w książkach

1. Serafiński J; Doboszyńska A. rozdział Spirometry – jak wybrać odpowiedni sprzęt? Spirometria dla lekarzy T.Zielonka; W.Lubiński; P.Gutkowski, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008

2. Doboszyńska A., Serafiński J. rozdział Pomiar szczytowego przepływu wydechowego w ocenie drożności oskrzeli. Spirometria dla lekarzy T.Zielonka; W.Lubiński; P.Gutkowski, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008

3zakazenia. Doboszyńska A.: rozdział Zakażenia układu oddechowego w astmie i POChP W Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarskiej red A.Nitsch-Osuch, K.A.Wardyn, I.Choroszy-Król  WM W. Górnicki 2007.

4. Dutkiewicz S., Doboszyńska A.: Badanie układu oddechowego. Badanie fizykalne człowieka. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007; 37 – 52

w trosce_o_rodzine5. Doboszyńska A.: Zagrożenia zdrowia i życia rodziny. „W trosce o rodzinę”. Wydawnictwo Uniwersytetu Wyszyńskiego 2007. Ryś M., Jankowska M.; s. 263 – 270

6. Doboszyńska A.: rozdział: Wychowanie do szacunku dla życia w Autorytet prawdy red. M.Ryś wyd UKSW 2006.

7. Doboszyńska A.: rozdział: Rehabilitacja Pulmonologiczna w Rehabilitacja medyczna red J. Kiwerski wyd. Wydawnictwo lekarskie PZWL 2005

8. Doboszyńska A. rozdział Przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc  Skrypt dla studentów  Postępy w Pneumonologii tom II CMKP 1985 r

9. Leki Współczesnej Terapii od wyd X 1995 co roku rozdziały dotyczące leków pulmonologicznych

moj kazdy oddech okladka10. Mój każdy oddech. Poradnik, jak żyć z POChP. Redakcja: Anna Doboszyńska, Emilia Świetlik. Copyright © 2003, 2001 by Rick Hodder i Susan Lightstone Zobacz wstęp i fragmenty rozdziałów
objawy chorob wewn11. Objawy chorób wewnętrznych. Podręcznik dla studentów
Redakcja naukowa: Anna Doboszyńska
Autorzy: Anna Doboszyńska, Małgorzata Olszewska, Lidia Rudnicka, Marta Sar-Pomian, Emilia Świetlik Przeczytaj wstęp