Zobacz poniższe 73 publikacje w PubMed

1: Jaskiewicz L, Romaszko-Wojtowicz A, Doboszynska A, Skowronska A. The Role of Aquaporin 5 (AQP5) in Lung Adenocarcinoma: A Review Article. Cells. 2023 Jan 31;12(3):468. doi: 10.3390/cells12030468. PMID: 36766810; PMCID: PMC9913646.

2: Romaszko-Wojtowicz A, Szalecki M, Olech K, Doboszyńska A. Assessment of the Function of Respiratory Muscles in Patients after COVID-19 Infection and Respiratory Rehabilitation. Trop Med Infect Dis. 2023 Jan 12;8(1):57. doi: 10.3390/tropicalmed8010057. PMID: 36668964; PMCID: PMC9860746.

3: Jaskiewicz L, Hejne K, Szostak B, Osowiecka K, Skowronski MT, Lepiarczyk E, Doboszynska A, Majewska M, Kordowitzki P, Skowronska A. Expression Profiles of AQP3 and AQP4 in Lung Adenocarcinoma Samples Generated via Bronchoscopic Biopsies. J Clin Med. 2022 Oct 9;11(19):5954. doi: 10.3390/jcm11195954. PMID: 36233821; PMCID: PMC9573329.

4: Romaszko-Wojtowicz A, Lorenc A, Buciński A, Doboszyńska A. Effects of Tobacco Smoking on the Survivability of Patients with Multiple Cancers and Single Lung Cancer. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul 27;19(15):9179. doi: 10.3390/ijerph19159179. PMID: 35954530; PMCID: PMC9368588.

5: Mamzer A, Waligora M, Kopec G, Ptaszynska-Kopczynska K, Kurzyna M, Darocha S, Florczyk M, Mroczek E, Mularek-Kubzdela T, Smukowska-Gorynia A, Wrotynski M, Chrzanowski L, Dzikowska-Diduch O, Perzanowska-Brzeszkiewicz K, Pruszczyk P, Skoczylas I, Lewicka E, Blaszczak P, Karasek D, Kusmierczyk-Droszcz B, Mizia- Stec K, Kaminski K, Jachec W, Peregud-Pogorzelska M, Doboszynska A, Gasior Z, Tomaszewski M, Pawlak A, Zablocka W, Ryczek R, Widejko-Pietkiewicz K, Kasprzak JD. Impact of the COVID-19 Pandemic on Pulmonary Hypertension Patients: Insights from the BNP-PL National Database. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul 10;19(14):8423. doi: 10.3390/ijerph19148423. PMID: 35886278; PMCID: PMC9316841.

6: Romaszko-Wojtowicz A, Maksymowicz S, Jarynowski A, Jaśkiewicz Ł, Czekaj Ł, Doboszyńska A. Telemonitoring in Long-COVID Patients-Preliminary Findings. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 26;19(9):5268. doi: 10.3390/ijerph19095268. PMID: 35564663; PMCID: PMC9103243.

7: Lowczak A, Kolasinska-Cwikla A, Osowiecka K, Glinka L, Palucki J, Rzepko R, Doboszynska A, Cwikla JB. Outcomes of Patients with Pulmonary Large Cell Neuroendocrine Carcinoma in I-IV Stage. Medicina (Kaunas). 2021 Jan 28;57(2):118. doi: 10.3390/medicina57020118. PMID: 33525370; PMCID: PMC7911070.

8: Włodarska A, Doboszyńska A. Tobacco smoke exposure as a risk factor for obstructive sleep apnea in children. Pediatr Int. 2020 Jul;62(7):840-847. doi: 10.1111/ped.14191. PMID: 32034991.

9: Romaszko-Wojtowicz A, Cymes I, Dragańska E, Doboszyńska A, Romaszko J, Glińska-Lewczuk K. Relationship between biometeorological factors and the number of hospitalizations due to asthma. Sci Rep. 2020 Jun 12;10(1):9593. doi: 10.1038/s41598-020-66746-8. PMID: 32533079; PMCID: PMC7293260.

10: Lowczak A, Kolasinska-Cwikla A, Ćwikła JB, Osowiecka K, Palucki J, Rzepko R, Glinka L, Doboszyńska A. Outcomes of Patients with Clinical Stage I-IIIA Large- Cell Neuroendocrine Lung Cancer Treated with Resection. J Clin Med. 2020 May 7;9(5):1370. doi: 10.3390/jcm9051370. PMID: 32392725; PMCID: PMC7290504.

11: Kopeć G, Kurzyna M, Mroczek E, Chrzanowski Ł, Mularek-Kubzdela T, Skoczylas I, Kuśmierczyk B, Pruszczyk P, Błaszczak P, Lewicka E, Karasek D, Mizia-Stec K, Tomaszewski M, Jacheć W, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Peregud-Pogorzelska M, Doboszyńska A, Pawlak A, Gąsior Z, Zabłocka W, Ryczek R, Widejko-Pietkiewicz K, Waligóra M, Darocha S, Furdal M, Ciurzyński M, Kasprzak JD, Grabka M, Kamiński K, Hoffman P, Podolec P, Torbicki A. Characterization of Patients with Pulmonary Arterial Hypertension: Data from the Polish Registry of Pulmonary Hypertension (BNP-PL). J Clin Med. 2020 Jan 8;9(1):173. doi: 10.3390/jcm9010173. PMID: 31936377; PMCID: PMC7019268.

12: Kopeć G, Kurzyna M, Mroczek E, Chrzanowski Ł, Mularek-Kubzdela T, Skoczylas I, Kuśmierczyk B, Pruszczyk P, Błaszczak P, Lewicka E, Karasek D, Mizia-Stec K, Tomaszewski M, Jacheć W, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Peregud-Pogorzelska M, Doboszyńska A, Pawlak A, Gąsior Z, Zabłocka W, Ryczek R, Widejko-Pietkiewicz K, Waligóra M, Darocha S, Furdal M, Ciurzyński M, Kasprzak JD, Grabka M, Kwiatkowska J, Kamiński K, Hoffman P, Podolec P, Torbicki A. Database of Pulmonary Hypertension in the Polish Population (BNP‑PL): design of the registry. Kardiol Pol. 2019 Oct 25;77(10):972-974. doi: 10.33963/KP.14988. Epub 2019 Sep 25. Erratum in: Kardiol Pol. 2019 Dec 19;77(12):1230. PMID: 31553328.

13: Kupcewicz E, Szypulska A, Doboszyńska A. Positive Orientation as a Predictor of Health Behavior during Chronic Diseases. Int J Environ Res Public Health. 2019 Sep 14;16(18):3408. doi: 10.3390/ijerph16183408. PMID: 31540017; PMCID: PMC6765796.

14: Gutysz-Wojnicka A, Ozga D, Mayzner-Zawadzka E, Dyk D, Majewski M, Doboszyńska A. Psychometric Assessment of Physiologic and Behavioral Pain Indicators in Polish Versions of the Pain Assessment Scales. Pain Manag Nurs. 2019 Jun;20(3):292-301. doi: 10.1016/j.pmn.2018.07.006. Epub 2018 Sep 27. PMID: 30269914.

15: Serafin L, Bjerså K, Doboszyńska A. Nurse job satisfaction at a surgical ward – a comparative study between Sweden and Poland. Med Pr. 2019 Apr 19;70(2):155-167. doi: 10.13075/mp.5893.00768. Epub 2019 Feb 25. PMID: 30816883.

16: Siennicka A, Darocha S, Banaszkiewicz M, Kędzierski P, Dobosiewicz A, Błaszczak P, Peregud-Pogorzelska M, Kasprzak JD, Tomaszewski M, Mroczek E, Zięba B, Karasek D, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Mizia-Stec K, Mularek-Kubzdela T, Doboszyńska A, Lewicka E, Ruchała M, Lewandowski M, Łukasik S, Chrzanowski Ł, Zieliński D, Torbicki A, Kurzyna M. Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension in a multidisciplinary team. Ther Adv Respir Dis. 2019 Jan-Dec;13:1753466619891529. doi: 10.1177/1753466619891529. PMID: 31878837; PMCID: PMC6935880.

17: Romaszko-Wojtowicz A, Buciński A, Doboszyńska A. Impact of smoking on multiple primary cancers survival: a retrospective analysis. Clin Exp Med. 2018 Aug;18(3):391-397. doi: 10.1007/s10238-018-0498-1. Epub 2018 Mar 17. PMID: 29550986.

18: Romaszko AM, Doboszyńska A. Multiple primary lung cancer: A literature review. Adv Clin Exp Med. 2018 May;27(5):725-730. doi: 10.17219/acem/68631. PMID: 29790681.

19: Romaszko J, Buciński A, Romaszko AM, Doboszyńska A. Spirometry testing among the homeless. Adv Clin Exp Med. 2018 May;27(5):689-693. doi: 10.17219/acem/70915. PMID: 29790680.

20: Filosso PL, Kidd M, Roffinella M, Lewczuk A, Chung KM, Kolasinska-Cwikla A, Cwikla J, Lowczak A, Doboszynska A, Malczewska A, Catalano M, Zunino V, Boita M, Arvat E, Cristofori R, Guerrera F, Oliaro A, Tesselaar M, Buikhuisen W, Kos- Kudla B, Papotti M, Bodei L, Drozdov I, Modlin I. The utility of blood neuroendocrine gene transcript measurement in the diagnosis of bronchopulmonary neuroendocrine tumours and as a tool to evaluate surgical resection and disease progression. Eur J Cardiothorac Surg. 2018 Mar 1;53(3):631-639. doi: 10.1093/ejcts/ezx386. PMID: 29145657.

21: Malinowska E, Doboszyńska A, Śliwińska A, Buscombe JR, Kulesza G, Moczulska B, Ćwikła JB. The use of 67Ga scintigraphy in patients with sarcoidosis. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2018;21(1):59-65. doi: 10.5603/NMR.a2018.0007. Epub 2018 Jan 10. PMID: 29319141.

22: Janczewski AM, Wojtkiewicz J, Malinowska E, Doboszyńska A. Can Youthful Mesenchymal Stem Cells from Wharton’s Jelly Bring a Breath of Fresh Air for COPD? Int J Mol Sci. 2017 Nov 18;18(11):2449. doi: 10.3390/ijms18112449. PMID: 29156550; PMCID: PMC5713416.

23: Romaszko J, Siemaszko A, Bodzioch M, Buciński A, Doboszyńska A. Active Case Finding Among Homeless People as a Means of Reducing the Incidence of Pulmonary Tuberculosis in General Population. Adv Exp Med Biol. 2016;911:67-76. doi: 10.1007/5584_2016_225. PMID: 26992399.

24: Romaszko A, Świetlik E, Doboszyńska A, Szpruch P, Luks J. Lung Cancer and Multiple Neoplasms: A Retrospective Analysis. Adv Exp Med Biol. 2016;911:53-8. doi: 10.1007/5584_2016_224. PMID: 26987325.

25: Malinowska E, Dabrowska-Kruszewska, Doboszyńska A, Stangiewicz M, Gugała K, Biernacki M. Foreign Body in the Airway a Female Patient with Myasthenia Gravis. Adv Exp Med Biol. 2016;884:29-36. doi: 10.1007/5584_2015_172. PMID: 26453068.

26: Michalik M, Frask A, Lech P, Zdrojewski M, Doboszynska A. The usefulness of biliopancreatic diversion/Scopinaro operation in treatment of patients with Prader-Willi syndrome. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2015 Jul;10(2):324-7. doi: 10.5114/wiitm.2015.49669. Epub 2015 Mar 10. PMID: 26240637; PMCID: PMC4520834.

27: Mękal D, Doboszyńska A, Kądalska E, Świetlik E, Rudnicka L. Nutritional status in chronic obstructive pulmonary disease and systemic sclerosis: two systemic diseases involving the respiratory system. Adv Exp Med Biol. 2015;840:45-9. doi: 10.1007/5584_2014_19. PMID: 25310942.

28: Badyda AJ, Dąbrowiecki P, Czechowski PO, Majewski G, Doboszyńska A. Traffic- related air pollution and respiratory tract efficiency. Adv Exp Med Biol. 2015;834:31-8. doi: 10.1007/5584_2014_13. PMID: 25310940.

29: Pawlak J, Doboszyńska A. Witamina D w chorobach alergicznych [Vitamin D in allergic disorders]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2014 Sep 12;68:1152-70. Polish. doi: 10.5604/17322693.1120992. PMID: 25228524.

30: Swietlik EM, Doboszyńska A, Kupis W, Szołkowska M, Opoka L. Synchroniczne mnogie pierwotne raki płuca u 65-letniego mężczyzny z wieloletnim wywiadem nikotynowym. Opis przypadku [Synchronous multiple primary lung cancers in a 65-year old heavy smoker. Case report]. Pneumonol Alergol Pol. 2014;82(6):541-7. Polish. doi: 10.5603/PiAP.2014.0071. PMID: 25339564.

31: Dabrowiecki P, Badyda AJ, Chcialowski A, Doboszynska A, Swietlik E, Gayer A, Mucha D. Spirometry day: a means to enhance social knowledge on respiratory diseases. Adv Exp Med Biol. 2013;788:213-9. doi: 10.1007/978-94-007-6627-3_31. PMID: 23835981.

32: Łezak A, Sułkowska K, Palczewski P, Swietlik E, Doboszyńska A, Rowiński O. Powtórna embolizacja objawowych przetok tetniczo-zylnych płuc u pacjentki z choroba Rendu-Oslera-Webera: opis przypadku i przeglad piśmiennictwa [Embolotherapy of recanalized symptomatic pulmonary arteriovenous malformations in a patient with Rendu-Osler-Weber syndrome: a case report and review of literature]. Przegl Lek. 2012;69(7):320-5. Polish. PMID: 23276025.

33: Kozłowska L, Doboszynska A. Nurses’ nonverbal methods of communicating with patients in the terminal phase. Int J Palliat Nurs. 2012 Jan;18(1):40-6. doi: 10.12968/ijpn.2012.18.1.40. PMID: 22306719.

34: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc; Jassem E, Batura-Gabryel H, Cofta S, Doboszyńska A, Farnik M, Górecka D, Korzeniewska-Koseła M, Kozielski J, Krajnik M, Krakowiak P, Słomiński JM, Śliwiński P, Wordliczek J, Szułdrzyński K, Królikowski W, Zajączkowska R, Dobrogowski J, Krzyżanowski D. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące opieki paliatywnej w przewlekłych chorobach płuc [Reccomendation of Polish Respiratory Society for palliative care in chronic lung diseases]. Pneumonol Alergol Pol. 2012;80(1):41-64. Polish. PMID: 22187179.

35: Pytka D, Doboszyńska A. Palenie tytoniu wśród pacjentów wybranych poradni specjalistycznych Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie [Smoking among patients of selected specialist clinics of Miedzylesie Specialist Hospital in Warsaw]. Przegl Lek. 2011;68(5):243-7. Polish. PMID: 21961410.

36: Posłuszna D, Doboszyńska A. Ocena stanu odżywienia u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz wpływ diety na ryzyko jej wystąpienia [Assessment of nutritional status of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and the impact of diet on COPD risk]. Pneumonol Alergol Pol. 2011;79(2):109-15. Polish. PMID: 21351061.

37: Sybilski AJ, Doboszynska A, Samolinski B. Total and antigen-specific IGE levels in umbilical cord blood. Eur J Med Res. 2009 Dec 7;14 Suppl 4(Suppl 4):233-6. doi: 10.1186/2047-783x-14-s4-233. PMID: 20156762; PMCID: PMC3521380.

38: Sybilski AJ, Doboszynska A, Samolinski B. Prediction of atopy in the first year of life using cord blood IgE levels and family history. Eur J Med Res. 2009 Dec 7;14 Suppl 4(Suppl 4):227-32. doi: 10.1186/2047-783x-14-s4-227. PMID: 20156761; PMCID: PMC3521376.

39: Swietlik E, Doboszynska A. Treatment of Churg-Strauss syndrome with an inhaled corticosteroid after oral steroids discontinuation due to side effects. J Physiol Pharmacol. 2008 Dec;59 Suppl 6:689-95. PMID: 19218696.

40: Swietlik E, Doboszynska A. Recurrence of arterio-venous malformations with life-threatening complications in a pregnant woman with hereditary teleangiectasia. J Physiol Pharmacol. 2008 Dec;59 Suppl 6:683-8. PMID: 19218695.

41: Doboszynska A, Swietlik E. Asthma management at primary care level: symptoms and treatment of 3305 patients with asthma diagnosed by a family physician. J Physiol Pharmacol. 2008 Dec;59 Suppl 6:231-41. PMID: 19218647.

42: Doboszyńska A, Rozek M, Swietlik E, Tomaszewska I. Heparin-induced thrombocytopenia in a patient with lung embolism and left-sided pneumonia: a case report. J Physiol Pharmacol. 2007 Nov;58 Suppl 5(Pt 1):135-9. PMID: 18204124.

43: Doboszyńska A, Koć M, Koć K, Swietlik E, Sosnowska E, Tomaszewska I. Pleuritis as the first symptom of pulmonary embolism: a case report. J Physiol Pharmacol. 2007 Nov;58 Suppl 5(Pt 1):129-33. PMID: 18204123.

44: Adamowicz Z, Doboszyńska A, Tomaszewska I, Siemieniuk A. Uczulenie na parapaste [Allergy to formaldehyde]. Pol Merkur Lekarski. 2004 Sep;17(99):271-2. Polish. PMID: 15628056.

45: Siemieniuk A, Doboszyńska A, Serafiński J, Tomaszewska I. Przyczyny hospitalizacji chorych na przewlekła obturacyjna chorobe płuc (POChP) [Reasons for hospitalization in patients with chronic obstructive pulmonary disease(COPD)]. Pol Arch Med Wewn. 2003 Jul;110(1):733-41. Polish. PMID: 14682208.

46: Doboszyńska A. Dwudziestopieciolecie Kliniki Pneumonologii AM w Warszawie [Twentieth anniversary of the Pneumology Department of the Medical Academy in Warsaw]. Pol Merkur Lekarski. 2002 Aug;13(74):168-71. Polish. PMID: 12420355.

47: Domagała-Kulawik J, Hoser G, Doboszyńska A, Kawiak J, Droszcz W. Interstitial lung disease in systemic sclerosis: comparison of BALF lymphocyte phenotype and DLCO impairment. Respir Med. 1998 Nov;92(11):1295-301. doi: 10.1016/s0954-6111(98)90231-1. PMID: 9926143.

48: Droszcz W, Doboszynska A, Pleger E, Rasche K, Nowak U, Rausch V, Schmidt EW, Schött D, Schultz K. Dyspnoe und Lungenfunktion. Ergebnisse einer Multicenterstudie [Dyspnea and lung function. Results of a multicenter study]. Pneumologie. 1998 Jul;52(7):389-95. German. PMID: 9738390.

49: Boros P, Martusewicz-Boros M, Doboszyńska A, Kowalski J, Droszcz W. Ocena czestości wystepowania objawów klinicznych i zmian w badaniach czynnościowych w pochp na podstawie badań pracowników elektrociepłowni petrochemii płockiej (1993-1996) [Evaluation of the incidence of clinical symptoms and risk factors for COPD based on the monitoring of refinery workers in Piock (1993-1996)]. Pneumonol Alergol Pol. 1998;66(3-4):154-62. Polish. PMID: 9857659.

50: Domagała-Kulawik J, Hoser G, Kawalec M, Doboszyńska A, Kawiak J, Droszcz W. Lymphocyte phenotyping in systemic sclerosis: a flow cytometry analysis of lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid. Anal Quant Cytol Histol. 1997 Jun;19(3):264-70. PMID: 9196810.

51: Martusewicz M, Boros P, Brzostek D, Doboszyńska A, Płusa T, Kowalski J, Droszcz W. Czynność układu oddechowego u pracowników Zakładu Mechanicznego Petrochemii Płockiej–próba oceny wpływu środowiska miejsca pracy [Respiratory system function in workers from the Mechanical Petrochemical Plant in Płock– influence of the workplace environment]. Pol Merkur Lekarski. 1996 Jul;1(1):25-7. Polish. PMID: 9156885.

52: Zielonka TM, Doboszyńska A, Barliński J, Grubek-Jaworska H, Kowalski J. Zmiany kliniczne, radiologiczne i czynnościowe układu oddechowego oraz zmiany w składzie komórkowym płynu z płukania oskrzelowo-pecherzykowego u chorych na samoistne włóknienie płuc [Clinical, radiologic and functional changes in the respiratory system and changes in cytology of bronchoalveolar lavage fluid of patients with idiopathic pulmonary fibrosis]. Pol Merkur Lekarski. 1996 Jul;1(1):22-4. Polish. PMID: 9156884.

53: Domagała-Kulawik J, Hoser G, Doboszyńska A, Kawiak J, Droszcz W. Fenotyp limfocytów w popłuczynach oskrzelowo-pecherzykowych u chorych z włóknieniem płuc w przebiegu twardziny układowej [Phenotype of lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid of patients with lung fibrosis in the course of scleroderma]. Pneumonol Alergol Pol. 1995;63(7-8):382-8. Polish. PMID: 8520554.

54: Zielonka TM, Rybus L, Doboszyńska A, Wałajtys-Rode E, Walkiewicz R, Droszcz W. Stezenie tromboksanu B2 w płynie z płukania oskrzelowo-pecherzykowego w wybranych chorobach śródmiazszowych płuc [Concentration of thromboxane B2 in bronchoalveolar lavage fluid in selected interstitial pulmonary diseases]. Przegl Lek. 1995;52(6):315-7. Polish. PMID: 7568987.

55: Droszcz P, Doboszyńska A, Zielonka TM. Sultamycylina i aksetyl cefuroksymu w leczeniu ambulatoryjnym zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli [Sultamicillin and cefuroxime axetil in the ambulatory treatment of exacerbated chronic bronchitis]. Pol Tyg Lek. 1993 Oct;48 Suppl 2:11-2. Polish. PMID: 8008659.

56: Lorenz J, Müller-Quernheim J, Castillo-Höfer C, Doboszỳnska A, Ferlinz R. Assessment of local cellular immunity in lung cancer by bronchoalveolar lavage. Klin Wochenschr. 1990 Jul 17;68(14):728-34. doi: 10.1007/BF01647581. PMID: 1975283.

57: Droszcz W, Doboszyńska A, Barliński J. Wpływ etylenodwuaminy na opór oskrzelowy [Effect of ethylenediamine on airway resistance]. Pneumonol Pol. 1988 Nov;56(11):528-30. Polish. PMID: 3075273.

58: Barliński J, Doboszyńska A, Droszcz W, Kowalski J. Stan czynnościowy układu oddechowego u chorych z krótko- i długotrwała remisja astmy oskrzelowej [Functional status of the respiratory system in patients with short- and long- term remission of bronchial asthma]. Pol Tyg Lek. 1988 May 23;43(21):655-7. Polish. PMID: 3226970.

59: Barliński J, Gawin A, Doboszyńska A. Odruch nosowo-oskrzelowy u chorych z alergicznym niezytem nosa [Naso-bronchial reflex in patients with allergic rhinitis]. Pol Tyg Lek. 1988 Mar 21-28;43(12-13):407-8. Polish. PMID: 3412976.

60: Doboszyńska A, Barliński J, Kowalski J, Zawisza E, Gawin A, Dabrowski A, Droszcz W. Badanie czynnościowe układu oddechowego w katarze siennym [Functional study of the respiratory system in hay fever]. Pol Tyg Lek. 1986 Nov 3-10;41(44-45):1408-10. Polish. PMID: 3562328.

61: Barliński J, Doboszyńska A. Antagoniści wapnia a astma oskrzelowa [Calcium antagonists and bronchial asthma]. Pol Tyg Lek. 1986 Nov 3-10;41(44-45):1395-6. Polish. PMID: 3562325.

62: Kokot M, Barliński J, Doboszyńska A, Droszcz W, Kowalski J. Wpływ nifedypiny na skurcz oskrzeli wywołany polimiksyna B u chorych na astme atopowa [Effect of nifedipine on polymyxin B-induced bronchial spasm in patients with atopic asthma]. Pol Tyg Lek. 1986 Nov 3-10;41(44-45):1400-1. Polish. PMID: 3550742.

63: Przedlacki J, Doboszyńska A. Badania czynnościowe układu oddechowego u chorych ze schyłkowa niewydolnościa nerek leczonych dializami powtarzanymi [Functional studies of the respiratory system in patients with terminal renal failure treated with repeated dialyses]. Pol Arch Med Wewn. 1986 Jan;75(1):28-34. Polish. PMID: 3725624.

64: Doboszyńska A. Rozpoznawanie chorób alergicznych [Diagnosis of allergic diseases]. Pieleg Polozna. 1986;(12):3-6. Polish. PMID: 3644358.

65: Doboszyńska A. Astma oskrzelowa [Bronchial asthma]. Pieleg Polozna. 1986;(12):18-9. Polish. PMID: 3644353.

66: Doboszyńska A. Alergia [Allergy]. Pieleg Polozna. 1986;(12):1-2. Polish. PMID: 3644350.

67: Brzostek D, Barliński J, Doboszyńska A, Droszcz W. Interpretacja próby rozkurczowej w przewlekłej chorobie obturacyjnej [Interpretation of the bronchodilation test in chronic obstructive disease]. Pol Tyg Lek. 1985 Sep 16;40(37):1041-3. Polish. PMID: 4070057.

68: Przedlacki J, Doboszyńska A, Dobroń-Skrzycka A. Zmiany płucne we wtórnej nadczynności przytarczyc w przebiegu schyłkowej niewydolności nerek. Opis przypadku [Pulmonary changes in secondary hyperparathyroidism in terminal renal failure. Case report]. Pol Arch Med Wewn. 1985 Apr;73(4):259-63. Polish. PMID: 3880366.

69: Doboszyńska A, Kowalski J, Barliński J. Zastosowanie mieszaniny helowo- tlenowej do oceny zespołu zaporowego oskrzeli [Use of helium-oxygen mixture for the diagnosis of obstructive bronchial disease]. Pol Arch Med Wewn. 1984 Jan;71(1):35-40. Polish. PMID: 6371725.

70: Barliński J, Doboszyńska A, Droszcz W, Kowalski J. Ocena przydatności inhalatora pod ciśnieniem zaopatrzonego w przedłuzony ustnik [Usefulness of a pressurized aerosol inhaler with an elongated mouthpiece]. Pol Arch Med Wewn. 1983 Jul-Aug;70(1-2):13-6. Polish. PMID: 6359087.

71: Barliński J, Kowalski J, Doboszyńska A, Droszcz W. Pomiary podatności w przewlekłych chorobach płuc bez zapisu róznic ciśnienia śródopłucnowego [Lung compliance measurements in chronic lung diseases without recording differences in intrapleural pressure]. Pneumonol Pol. 1983 Mar;51(3):137-43. Polish. PMID: 6878061.

72: Chazan R, Droszcz W, Doboszyńska A, Kowalski J, Barliński J. Ocena przydatności atenololu w leczeniu chorych z przewlekłym niezytem oskrzeli lub astma oskrzelowa [Usefulness of atenolol in the treatment of patients with chronic bronchitis or bronchial asthma]. Pol Arch Med Wewn. 1983 Jan;69(1):15-9. Polish. PMID: 6889142.

73: Barliński J, Droszcz W, Spychała A, Doboszyńska A, Kowalski J, Chazan R. Wpływ inhalacji chromonoglikanianu dwusodowego (intal) na drozność dróg oddechowych [Effect of disodium cromoglycate (Intal) inhalation on airway patency]. Pol Arch Med Wewn. 1982 Apr;67(4):147-51. Polish. PMID: 6813829.